NATi Logo

Aandag alle vervaardigers, regisseurs, skrywers en skeppende rolspelers

NATi en die Feesteforum nooi alle rolspelers in die teater-omgewing om ‘n voorlegging in te dien vir oorweging vir ons siklusse vir 2025 en 2026. Ons is op soek na nuwe, innoverende idees in ‘n verskeidenheid genres.

Daar is geen beperking op of voorskrifte rakende die tema’s wat in die werk aangespreek moet word nie, maar voorkeur sal onder andere gegee word aan werk wat grensverskuiwend of uitdagend is. Daar sal ook ander kriteria in ag geneem word in terme van die totale aanbod van produksies wat gekies word (byoorbeeld kommersiële vatbaarheid, toerbaarheid en relevansie van die werk).

Die werk moet geskep en ontwerp word met die toerbaarheid daarvan in gedagte, maar dit is nie die oorwegende, bepalende faktor vir die keur van die produksie nie. Bestaande werk (klassieke tekste) sal oorweeg word indien die voorlegging ‘n nuwe lig kan werp op die werk of die relevansie en belangrikheid van die teks sterk ondersteun word deur die konsep en motivering van die aansoek. Voorkeur sal gegee word aan nuwe werk en werkswinkelproduksies sal ook in ag geneem word.

Aansoeke

Jou besonderhede

Voltooi al die velde volledig


Voorlegging

Laai op waar van toepassing


Geen beskrywing of opsommende teks of uittreksel sal aanvaar word nie. Vertaalde tekste moet volledig ingedien word. Konsepsuele werk mag ‘n raamwerk indien.

Geraamde begroting vir al 6 feeste wat deel uitmaak van die Feesteforum (Woordfees, KKNK, Suidoosterfees, Innibos, Vrystaatfees en Aardklop)