NATi Logo

Tribuo-kunsteberaad – Kunstenaars moet terugveg met hul kreatiwiteit

Tribuo-kunsteberaad

Kunstenaars se mag lê in hul kreatiwiteit, ’n mag wat die vyand – die regering van die afgelope 30 jaar – kan uitdaag. Werkgeleenthede lê in die smee van vennootskappe en die groot bedreiging van kunsmatige intelligensie kan getroef word, omdat kunstenaars die vaardighede het om betekenis te gee aan ’n lewe in ’n al hoe vreemder wêreld.