Stories Innibos vir Hoërskoolleerders
In 2014 het Innibos met die ondersteuning van die Hiemstra Trust en die Departement van Kultuur, Sport en rekreasie ʼn besondere Stories Innibos gepubliseer.

Vanjaar maak Innibos weer so, maar hierdie keer is dit hoërskoolleerders wie se kortverhale opgeneem en gepubliseer gaan word. Dit is ʼn projek deur die jeug vir die jeug.

Innibos is ’n kunstefees wat hom ten doel stel om die kunste op alle vlakke te bevorder. Deel hiervan is om in ons plaaslike gemeenskappe ’n bewustheid en liefde vir die kunste te kweek. Die geskrewe woord en die kreatiewe uitbeelding van hierdie verhale is ’n belangrike deel hiervan. Die aanmoediging van lees onder die jeug sluit hierby aan.

10 hoërskole in die omgewing gaan aan hierdie projek deelneem: Bergvlam Hoërskool, Valencia Combined, Hoërskool Nelspruit, Barberton High, Rob Ferreira, Curro Nelspruit, Komatipoort Akademie, Curro Meridian, en Hoërskool Lydenburg. Leerders vanaf Gr 10 tot 12 kan aan hierdie kompetisie deelneem en hulle verhale inskryf. Elke skool kies hulle beste twee verhale wat aan die Innibos keurpaneel voorgelê word wat die beste verhaal uit elke skool kies. Die wenverhaal uit elke skool kry ʼn prysgeld van R2 000.

Leerders skryf die verhaal in sy moedertaal. Die verhaal word in drie tale gepubliseer: Afrikaans, SiSwati en Engels. Hierdie is ʼn uitstekende manier vir die jeug om mekaar se kulture en taal beter te leer verstaan.

Die wenverhale word dan saam in ʼn bundel gepubliseer en elke deelnemende skool kry 100 van hierdie boeke.

Stories Innibos is ’n uitstekende kulturele kohesie-projek en is befonds deur Die Hiemstra Trust, Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans en Innibos Kunstefees.

Van die wenverhale gaan ook op die webtuiste verskyn teen die einde van 2022.

Deel hierdie artikel
Deel op Facebook
Stuur 'n twiet
Pin die foto
WhatsApp
Stuur per e-pos

© 2024 NATi • Alle regte voorbehou.