NATi Logo

Welkom by NATi

NATi is gestig as ’n befondsing- en ontwikkelingsinisiatief van verdienstelike Afrikaanse teater in samewerking met die Feesteforum (Aardklop, Innibos, KKNK, Suidoosterfees, Vrystaat Kunstefees en Woordfees) en onafhanklike vervaardigers. NATi fokus op projekte wat die teaterbedryf as ’n geheel dien en ’n stem of perspektief toevoeg tot ’n Suid-Afrikaanse narratief in Afrikaans.

Wie is NATi?

Die Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief (NATi) is ‘n nie-winsgewende, selfstandige organisasie, befonds deur die Dagbreek Trust, wat hom beywer vir en toegespits is op die bevordering van Afrikaanse teater en toneel op ‘n inklusiewe grondslag tot voordeel van die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap.

NATi
ondersteun

Verdienstelike Afrikaanse teaterstukke wat sonder befondsing van buite nie die lig sou sien nie.

NATi
ontwikkel

En verleen steun met die ontwikkeling van oorspronklike, nuwe Afrikaanse teater- en toneeltekste.

NATi
skep geleenthede

In samewerking met kunstefeeste en teatervervaardigers landwyd deur speelvakke te identifiseer waar hierdie teaterstukke opgevoer kan word.

NATi
skep

Geleenthede vir kundiges en aspirant-kundigess in al die dissiplines van teaterpraktyk, veral vir jonger en opkomende teaterpraktisyns.

Nuwe
produksies

NATi fokus 
op teatergehore

Deur projekte te onderneem wat die ontwikkeling van teatergehore bevorder, met besondere klem op gehoorontwikkeling in gemeenskappe waar so ‘n behoefte geïdentifiseer word.

Magda Louw
SPEELVAK: SUIDOOSTERFEES

Magda Louw

Desiré Manthey Gardner
NATi NATi
SPEELVAK: SUIDOOSTERFEES & KKNK
Veronique Jephtas
My hart is ’n muurbal (en ander gedagtes)
SPEELVAK: KKNK
Wian Taljaard en Wynand Kotze

Ander
hoogtepunte

KATVOET

Die klassieke Pulitzerprys-drama Cat on a Hot Tin Roof kry hier nuwe lewe in ’n vars verwerking. Nico Scheepers het die toneel verskuif na ’n wildplaas in die Limpopo-bosveld. Dis hier waar die Mouton-gesin bymekaarkom vir hul patriarg se 65ste verjaarsdag. Boela, die oudste seun, drink homself dood om die spoke agter sy oë te verwilder en Maggie, sy eensame vrou wat suutjies trap, doen alles in haar vermoë om die liefde te oorleef. Watter familiedramas wag nog om uitgepluis te word.

OPDRIFSEL

Die klassieke Pulitzerprys-drama Cat on a Hot Tin Roof kry hier nuwe lewe in ’n vars verwerking. Nico Scheepers het die toneel verskuif na ’n wildplaas in die Limpopo-bosveld. Dis hier waar die Mouton-gesin bymekaarkom vir hul patriarg se 65ste verjaarsdag. Boela, die oudste seun, drink homself dood om die spoke agter sy oë te verwilder en Maggie, sy eensame vrou wat suutjies trap, doen alles in haar vermoë om die liefde te oorleef. Watter familiedramas wag nog om uitgepluis te word.